Namn

Antal aktier

Antal röster

Andel %

1

Stefan Blixt 1 197 521 1 197 521 7,74

2

WSN Institute Sweden AB 1 192 680 1 192 680 7,71

3

Stefan Mårtensson 1 107 011 1 107 011 7,16

4

Magnus Stuart 956 795 956 795 6,19

5

Anders Gradén 889 582 889 582 5,75

6

Christian Blixt 856 697 856 697 5,54

7

Anders Malmqvist 812 253 812 253 5,25

8

Roger Sundman 778 972 778 972 5,04

9

Jan-Erik Lennefalk 623 335 623 335 4,03

10

Mattias Blixt 565 297 565 297 3,66
Totalt tio största aktieägarna 8 980 143 8 980 143 58,07
Övriga aktieägare 6 483 886 6 483 886 41,93
Totalt 15 464 029 15 464 029 100,00