Uppgifter om Mentor för Imsys AB

Imsys AB aktier är sedan 29 december 2020 noterade vid Nordic Growth Markets (NGM), Nordic SME. Mangold Fondkommission AB har uppdraget som Mentor åt Imsys AB.

Uppdraget som mentor påbörjades fredagen den 15 oktober 2021.

Mentor:
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

Tel: +46 8 5277 5020