Finansiell kalender 2022-2023

Bokslutskommuniké, Kvartal 4 (februari – april), 19 maj 2022

Delårsrapport Kvartal 1, (maj-juli 2022), 14 september 2022

Publicering av Årsredovisning 2021-2022,  30 september 2022

Årsstämma 2022, 20 oktober 2022

Delårsrapport Kvartal 2, (augusti-september 2022), 14 december 2022

Delårsrapport Kvartal 3 (november-januari 2022), 15 mars 2023

Imsys AB (publ) redovisar sin verksamhet med brutet kalenderår från 1 maj till 30 april.