Anmälan om teckning
Du anmäler din teckning direkt till den bank eller fondkommissionär där du har din depå.
För Dig som har depå hos AVANZA – Erbjudanden/övriga-erbjudanden
För Dig som har depå hos Nordnet – Börs och Marknad/Börsnoteringar och övriga företagshändelser

IR-kontakt
Magnus Stuart
CEO
+46 706 211 350
magnus.stuart@imsystech.com

Mentor
Mangold Fondkommission AB
www.mangold.se
+46 (0)8-503 015 50
ca@mangold.se